امروز: شنبه 20/بهمن/1401

صفحه اصلی

درباره ما

اطلاعات واکسن ها

شرکت های تامين کننده

نمايندگی های توزيع

اخبار و تازه ها

تماس با ماتاریخ خبر: 27/مهر/1387
تعداد مشاهدات: 5601
نقش پايداركننده PPGF در محصولات كمپاني Veterina
 
 

واكسن هاي زنده ويروسي تخفيف حدت يافته. حاوي يك ويروس واكسني هستند كه مي بايست قادر به تكثير در بافت هاي هدف پرنده واكسينه شده باشند. در روند توليد واكسن هاي زنده. حفظ و نگهداري عفونت زايي (Infectivity) ويروس هاس حساس از مهمترين اهداف است و براي كسب يك پاسخ ايمني رضايت بخش ، نيازمند پايداري ويروس واكسن تا رسيدن به بافت هدف هستيم. در نگهداري مواد بيولوژيك حساس، آب، اكسيژن و دما از دشمنان اصلي محسوب مي شوند كه با فرآيند ليوفيليزه در مورد واكسن هاي ويروسي زنده سعي در كنترل اين عوامل مخرب داريم. ولي حتي بعد از ليوفيليزه نيز تيتر ويروس به ويژه در شرايط دماي بالا به سرعت كاهش مي يابد. به اين ترتيب علاوه بر عمل ليوفيليزه، ناگزير به اضافه كردن عوامل پايدار كننده مي باشيم. پايداركننده ها تركيبات شيميايي هستند كه به منظور افزايش پايداري واكسن به واكسن هاي زنده اضافه مي شوند. تيم تحقيق و توسعه (R&D) شركت وترينا تحقيقات بسياري را با هدف بررسي تغييراتي كه عوامل محيطي، منجمد كردن، ذوب كردن، ليوفيليزه و در نهايت شرايط مختلف نگهداري در ويژگي و ساختار ويروس هاي واكسني ايجاد مي كنند، انجام داده اند. نتيجه اين تحقيقات منجر به يك نوآوري انحصاري براي محافظت ويروس واكسني شد كه PPGF نام گرفت.  PPGF تركيبي از عوامل محافظت كننده و از ابتداي حروف نام اجزاي تشكيل دهنده آن اقتباس شده است. شركت وترينا به دليل اين نوآوري ، موفق به دريافت جوايز بين المللي متعدد گرديده است. در تحقيق هاي انجام شده، نتايج پايداري واكسن پستيكال (سويه لاسوتا) حاوي PPGF و واكسن هاي مشابه رقبا را در دماي 37 درجه سانتيگراد و مدت نگهداري 14،7 و21 روز مقايسه گرديده است. همانطور كه در بروشورهاي اين كمپاني مشاهده مي شود, ميزان افت تيتر واكسن پستيكال لاسوتا طي 7 روز در دماي 37 درجه سانتيگراد حدود 2 لگاريتم و در مقايسه، واكسن هاي رقبا 13 و 16 لگاريتم افت تيتر داشته اند. اين افت طي روزهاي 14 و 21 در مورد واكسن هاي رقيب شدت بيشتري پيدا كرده است.

مزاياي پايداركننده   PPGF را مي توان اين گونه خلاصه كرد:

اطمينان از پايداري ويروس واكسني در طي فرآيند ليوفيليزه

آسودگي خيال در حين حمل و ذخيره واكسن

اطمينان از پايداري ويروس واكسني بعد از حل شدن واكسن و طي اجراي واكسيناسيون   

 
 
صفحه اصلی  â  درباره ما  â  تماس با ما
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت تعاونی صنایع مرغ مادر ایران می باشد.
Copyright © 2023, P S I iran.com, All rights Reserved.